Tipe-tipe Pencari Kebahagiaan

Ada sebuah istana yang memiliki banyak pintu gerbang. Di belakang setiap pintu gerbang, ada harta yang telah menanti para tamu. Setelah mengambil sampai tangannya terisi penuh, tamu-tamu tersebut merasa sama sekali tidak perlu untuk meneruskan pencariannya. Padahal di ujung gang terdapat juga sebuah pintu, & di belakang pintu itu duduk seorang raja menantikan orang yang berpikir akan dia; bukan akan harta benda.

Menganggap mengetahui segala sesuatu memang lebih buruk daripada ketidaktahuan. Lebih baiklah mencari daripada mendapat. Puas diri itu lebih buruk daripada lapar. Mulai berjalan itu lebih baik daripada tinggal di tempat. Sifat dewata palsu ialah memberikan kepada manusia, tanpa banyak usaha dari pihak orangnya sendiri, kepuasan sementara akan kebutuhan yang muncul secara mudah.

Dewa kuasa berfirman, "Tunduklah kepadaku dan engkau akan mendapat kuasa & memerintah atas siapa pun yang engkau kehendaki!"

Dewa milik berfirman, "Kumpulkan! Kumpulkan! Dan engkau akan menjadi kaya! Maka engkau tidak akan pernah kekurangan sesuatu apa pun."

Dewa masyhur berfirman, "Berhasillah dalam kehidupan dengan mengorbankan orang lain! Maka engkau akan dikenang selama-lamanya."

Dewa nikmat berfirman, "Nikmatilah dan jangan berusaha membahagiakan orang lain! Maka engkau akan berbahagia."

Dewa khayal berfirman, "Larikanlah dirimu ke dalam fantasi dan realitas maya! Maka engkau menjadi tak terlukai."

Akan tetapi DIA, Yang Mahatinggi, berfirman, "Carilah AKU maka kamu akan HIDUP."
"Hiduplah secara suci & murah hati, hiduplah dengan rendah hati, bergembira, & penuh sikap menghormati. Carilah firman-Ku & hukum-Ku yang menunjukkan jalan kepadamu, maka engkau akan berbahagia..."

Apa yang menjadi pilihan hatimu?? Dan... di manakah kebahagiaanmu saat ini berada???

Sobat perlu baca yang ini juga:

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan tinggalkan pesan !!!